„Zamki i dwory obronne w Sudetach”
Tom II Księstwo Jaworskie
Autorzy: Małgorzata Chorowska, Tomasz
Dudziak, Krzysztof Jaworski, Artur Kwaśniewski
ISBN: 83-61416-12-8
Wydawca: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii

Format: A4, stron: 352
Rok wydania: wzn. 2009 r.

Bohaterem naszej książki jest budowla – zamek i dwór obronny z obszaru polskich Sudetów. I chociaż zajmujemy się w niej wyłącznie obiektami, po których pozostały materialne ślady lub przekazy pisane poświadczające ich materialność – jednakże ukazujemy je na tle szerszego zjawiska zamków i dworów będących elementem kulturowym krajobrazu. Chcemy to zjawisko wytłumaczyć, zinterpretować; odpowiedzieć na pytanie „jak?”, lecz także na pytanie :dlaczego?”; wyjść poza pobieżne opisywanie budowli i historii jej kolejnych właścicieli. Analizujemy owe budowle z perspektywy archeologii i historii architektury, stosując właściwe tym naukom współczesne metody badawcze. Jedno podkreślamy – opieramy się na faktach. Niniejsza książka z całą stanowczością dokonuje „demitologizacji” tematu. Czerpiąc z obfitej literatury przedmiotu – albowiem nie wszystko da się wyczytać ze szczątkowo zachowanych murów – zachowujemy nieufność wobec powszechnie przyjętych tez, o ile nie znajdują one potwierdzenia źródłowego. Zamek jest obrazem kultury społeczeństw, dawnych i współczesnych – wskazujemy... [więcej]