... więc jego miejsce w rzeczywistości politycznej, gospodarczej oraz kulturze epoki; nieograniczając się do dziejów średniowiecznych uwzględniamy ewolucję funkcji i treści budowli zamkowej w czasach nowożytnych, dostrzegamy jej miejsce w życiu i świadomości mieszkańców tych ziem w XIX i XX w., turystyczne i gospodarcze wykorzystywanie; wreszcie mitotwórczą siłę zamku ujawniającą się w ludowych podaniach i utworach literackich.