Mapa wydanych do tej pory tomów
„Słownika geografii turystycznej Sudetów”

Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down

Wydawana przez wydawnictwo „I-BiS” s.c. publikacja jest opracowaniem unikatowym, pisanym i redagowanym na wysokim poziomie naukowym, w oparciu o materiały zebrane i opracowywane przez grono znanych naukowców uczelni wrocławskich. Jest skarbnicą wiedzy o historii, sztuce, zabytkach, geografii, geologii, środowisku i przyrodzie Sudetów. Potencjalnymi odbiorcami Słownika geografii turystycznej Sudetów jest szeroki krąg osób i instytucji. Przeznaczony jest on dla naukowców rożnych dyscyplin, dla których stanowi materiał źródłowy i wyjściowy do badań. O jego przydatności świadczą liczne cytowania, praktycznie w każdej pozycji dotyczącej Sudetów, a wydanej w ostatnich latach, znajdują się odsyłacze do poszczególnych tomów Słownika. Korzystają z niego przedstawiciele nauk przyrodniczych, historycy sztuki, planiści i architekci, nauczyciele i inni. Wykorzystywany jest w szkoleniu przewodników i organizatorów turystyki, przodowników turystyki górskiej, narciarskiej i innych dyscyplin, gdzie traktowany jest jako podstawowy podręcznik. Znajduje się w większości bibliotek naukowych, pedagogicznych i specjalistycznych w kraju, a także za granicą, np. w Bibliotece Kongresu USA, w bibliotekach uniwersyteckich Niemiec. Świadczy o tym korespondencja z zapytaniami i wyjaśnieniami napływająca do autorów. Słownik stanowi podstawowe źródło wiedzy dla samorządów terenowych i władz administracyjnych, korzystających z niego przy podejmowaniu różnych decyzji i planowaniu inwestycji. Potwierdzają to osobiste kontakty z przedstawicielami władz i instytucji w terenie, także zapytania kiedy ukaże się tom opisujący „ich” teren.. Także w wielu szkołach Słownik jest wykorzystywany jako podstawowa pomoc na lekcjach wiedzy o własnym terenie. Ponadto Słownik jest powszechnie wykorzystywany jako źródło informacji przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, a także ochrony terenów. Słownik geografii turystycznej Sudetów prezentuje szerokiemu kręgowi odbiorców-czytelników aktualny stan środowiska naturalnego określonego terenu, zagrożenia, inwestycje proekologiczne, obiekty chronione: rezerwaty przyrody i pomniki przyrody, ale także zabytki architektury, budownictwa i dzieła sztuki, zagospodarowanie turystyczne, walory lecznicze itp. Często są to informacje publikowane po raz pierwszy w wydawnictwie ogólnodostępnym. Opisują nie tylko położenie obiektu, ale także jego aktualny stan i podają potencjalne możliwości wykorzystania w przyszłości.. Zebrane doświadczenia zespołu autorskiego wykazują, że równie chętnie korzystają z niego planiści i inwestorzy przy opracowywaniu planów miejscowych i podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych. Także samorządy i administracja terenowa traktuje go jako materiał źródłowy. W wielu miejscowościach (siedzibach urzędów gminnych i miejskich) władze zaopatrzyły członków władz i gremiów decyzyjnych w egzemplarze Słownika.