Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down

Firma „I-BiS” s.c. powstała w grudniu 1990 r.
Spółka prowadzona jest przez braci Andrzeja i Przemysława Bierońskich.
W początkowej fazie głównym przedmiotem działalności gospodarczej było wykonywanie składu i łamania różnych publikacji, sprzedaż oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz własna działalność wydawnicza.
W miarę zmian, jakie zachodziły na rynku usług poligraficznych, działalność skoncentrowano na przygotowalni poligraficznej: skanowanie, naświetlanie filmów CTP i montaże elektroniczne.
Od początku rozwój firmy związany był z inwestycjami.
W 2003 r. wdrożyliśmy technologię wydruków cyfrowych i arkuszy impozycyjnych, pozyskując na ten cel dotacje PHARE z programu „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”.
W 2004 r. zakupiliśmy w pełni automatyczny system CTP firmy HEIDELBERG. Inwestycja ta była możliwa również dzięki pozyskaniu dofinansowania PHARE z programu „Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP”
Od lipca 2005 dysponujemy naświetlarką B1 ImageMaker Magnum Medley z wywoływarką G&J typ 860.

Od października 2007 r. rozwijamy usługi introligatorskie.