„Zarządzanie jakością projektu
w funduszach strukturalnym Unii Europejskiej”

- E. Weiss