„Elementy mikroekonomi”
Autor: - pod red. Stanisława Czaji

ISBN: 83-85773-43-6
Format: B5 , stron: 312
Rok wydania: 2001

 

Przygotowana książka opiera się na najnowszym dorobku współczesnej teorii ekonomii. Posiada jednak własną koncepcję zarówno strukturalną, jak i treściową. Składa się z dwunastu rozdziałów, podzielonych na cztery części. Pierwsza część omawia przedmiot i język mikroekonomii. Tworzą ją dwa rozdziały. Rozdział pierwszyRozwój ekonomii i powstanie mikroekonomii – zawiera najważniejsze informacje o genezie, historii i podstawowych kierunkach ewolucji myśli ekonomicznej. Pokazano w nim również genezę współczesnej mikroekonomii, a także kierunki jej rozwoju. Rozdział ten stanowi ważne wprowadzenie do całego podręcznika świadcząc o jego charakterze. We wszystkich dalszych rozdziałach znajdują się bowiem liczne odwołania do genezy poszczególnych koncepcji, modeli i teorii. W rozdziale drugimPodstawowe pojęcia mikroekonomii – przedstawiono... [więcej]