„Elementy makroekonomi”
Autor: - pod red. Stanisława Czaji

ISBN: 83-85773-46-0
Format: B5 , stron: 398
Rok wydania: 2002

 

(...) Przygotowana książka opiera się na najnowszym dorobku współczesnej teorii ekonomii, a zwłaszcza makroekonomii. Posiada określoną koncepcję strukturalną i treściową. Składa się z dwudziestu jeden rozdziałów, podzielonych na sześć podstawowych części. Część pierwsza omawia przedmiot i język makroekonomii. Tworzy ją siedem rozdziałów. Rozdział pierwszyPojęcie i przedmiot makroekonomii – zawiera wyjaśnienie pojęcia makroekonomii, jej przedmiotu i relacji do innych części strukturalnych współczesnej teorii ekonomii. W rozdziale drugimSposoby liczenia oraz mierniki wzrostu gospodarczego i dobrobytu ekonomicznego – przedstawiono główne systemy statystyki społeczno-ekonomicznej (SNA i MPS) oraz ich podstawowe mierniki. Rozdział ten zawiera również krótką prezentację nietradycyjnych (pieniężnych i niepieniężnych) mierników... [więcej]