„Zarządzanie jakością projektu
w funduszach strukturalnym Unii Europejskiej”

Autor: Elżbieta Weiss

ISBN: 83-85773-76-2
Format: B5, stron: 157
Rok wydania: 2006 r.