„Zarządzanie Projektami współfinansowanymi
przez Unię Europejską”

Autor: Elżbieta Weiss

ISBN: 83-85773-65-7
Format: B5, stron: 127
Rok wydania: 2003 r.NAKŁAD WYCZERPANY!

Książka przeznaczona dla studentów nauk ekonomicznych i politologicznych, jak również dla tych, którzy w swojej zawodowej działalności stykają się z problemami wynikającymi z właściwego przygotowania projektów jak i wniosków unijnych - przede wszystkim szczebli, dyrektorów szkół oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami. Omówiono w niej zagadnienia organizacyjne, prawne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem funduszy strukturalnych w Uni Europejskiej i Polsce.