Urządzenie podstawowe: Naświetlarka ImageMaker Magnum Medley z bębnem wewnętrznym zapewniającym doskonałe przyleganie materiału do powierzchni bębna i naświetlanie ze stałą dokładnością w każdym punkcie.
- Maksymalny obszar naświetlania: 820 x 1080
- Rozdzielczość: od 1270 do 3175dpi
- liniatura rastra: 37 – 1000 lpi
- Powtarzalność: 5 um
- szybkość naświetlania przy rozdzielczości: 1270 dpi 7776 cm kw./min, 2540 dpi – 3888 cm kw./min (np. format B1 2540 dpi 2 min)
- gęstość optyczna filmów: 4 – 4,5 D

Oprogramowanie:
- FlowDrive RIP system v. 5.2 – przetwarzanie plików PS, EPS, PDF, TIFF do postaci zrozumiałej dla naświetlarki
- SignaStation – do tworzenia arkuszy drukarskich
Materiały: filmy Agfa, szer. 559, 660, 762 mm Oprzyrządowanie pomiarowe: Densytometr X-Rite 341

Densytomert to X-Rite 341