UWAGA! W przypadku konieczności wystawienia faktury prosimy przysłać zamówienie faksem lub listownie z podpisanym oświadczeniem o treści: Oświadczam, iż jestem płatnikiem podatku od towarów i usług oraz upoważniam I-BiS Usługi Komputerowe, Wydawnictwo Andrzej, Przemysław i Włodzimierz Bierońscy do wystawienia faktury VAT bez podpisu nabywcy.

FORMULARZ zamówienia
Nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Imię i nazwisko:

Telefon:

e-mail:

Książka:

Ilość:

Książka:

Ilość:

Książka:

Ilość:

Książka:

Ilość:

 

Kliknij tu by otworzyć plik w formacie PDF z formularzem zamówienia do wydrukowania.